Yazılım Telif Hakları İle İlgili Hukuki Bilgi  

12.6.1995 tarih ve 22311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4110 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun" ile "Bilgisayar Yazılımları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"nun (FSEK) koruması altına alınmıştır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na önemli değişiklikler getiren 4630 sayılı yasa, 3 Mart 2001 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bilgisayar yazılımlarının, hak sahibinin izni olmaksızın kopyalanması, kullanılması, bedelli ve bedelsiz dağıtılması, kiralanması ve ithal edilmesi durumunda uygulanacak cezalar önemli ölçüde ağırlaştırıldı.
 • Lisans başına 10 milyar TL'den 150 milyar TL'ye kadar para cezası
 • 2 yıldan 6 yıla kadar, para cezasına çevrilmeksizin hapis
 • 3 yıla kadar meslekten men
 • Kullanılan bilgisayar ve araçlara el konulması
Firma sahipleri, yöneticileri ve bilgi işlem sorumluları, lisanssız yazılım kullanımı konusunda yasalar karşısında doğrudan sorumludur.

Suç Teşkil Eden Fiiller:
 1. Lisansı alınmamış kopya (korsan) yazılım kullananlar, lisanssız kopya yazılımları kiralayan, satan veya bedelli, bedelsiz dağıtanlar (FSEK),
 2. Yasal kullanım hakkına sahip olduğu yazılımı lisansta izin verilenden fazla çoğaltanlar, bu kopyaları kiralayan, satan, dağıtan ya da bedelli, bedelsiz başkasına verenler veya sair surette lisans sözleşmesine aykırı davrananlar (FSEK),
 3. Başkasına ait bir yazılımı kendi eseri gibi gösterenler (FSEK),
 4. Yazılımın şifre veya kilitlerini açan yöntem ve araçları ticari amaçla elinde bulunduran veya dağıtanlar (FSEK),
 5. Bilgisayar sistemindeki programları, verileri veya diğer unsurları hukuka aykırı olarak ele geçirenler. (Türk Ceza Kanunu - TCK),
 6. Korsan Kopyalama fiili esnasında aynı zamanda marka ve ticari ünvan hakları ve vergi mevzuatı da ihlal edilmiş olur (Türk Ticaret Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hk. K.H.K., Vergi Kanunları)
Suçun Failleri:
 1. Yukarıda belirtilen eylemleri bilerek veya ihmal ile işleyenler,
 2. Suç fiillerine herhangi bir surette iştirak edenler,
 3. Yönetimi altında çalışan personelin lisanssız yazılım kullanması halinde; bunu bilmese dahi, işveren ve yöneticiler,
Suçların Cezaları:
 1. FSEK’e GÖRE; işledikleri suçun türüne göre 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve 300 milyon liradan 600  milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar,
 2. FSEK’e GÖRE; soruşturma esnasında bu kapsamda yazılım bulunduğu takdirde bu yazılımlar toplanır ve yazılımların yüklü olduğu “bilgisayarlar” mühürlenir. Dava sonunda hem yazılım hem de bilgisayarlar müsadere ve imha edilir,
 3. TCK’ya GÖRE; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 15 Milyon Liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar,
 4. TCK’ya GÖRE; 6 aydan 3 yıla kadar meslekten men cezası ile cezalandırılırlar,
 5. Vergi Kanunlarına GÖRE; suç fiillerinden menfaat temin edenler ayrıca para ve hapis olmak üzere vergi cezalarına muhatap olurlar,
 6. TTK’ya GÖRE; 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,
 7. Markaların Korunması Hk. K.H.K. ve Markalar Kanunu’na GÖRE; 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,
 8. Ayrıca açılacak tazminat davalarında ciddi tazminatlara mahkum edilirler ve suç işleyenler hakkında verilecek kararlar en yüksek tirajlı gazetede ilan edilerek kamu oyunun bilgisine sunulur.